Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

User-added imageBiểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán áp dụng từ 07/11/2022

STT

Tên dịch vụ tài chính

Mức lãi suất áp dụng

  1

 Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK)

  14%/năm

  2

 Phí ứng trước tối thiểu

  Không áp dụng