Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

Chuyển và ứng trước tiền bán chứng khoán

User-added imageBiểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán (Áp dụng từ ngày 15/01/2021)

STT

Tên dịch vụ tài chính

Mức lãi suất áp dụng

  1

 Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK)

  10,5%/năm

  2

 Phí ứng trước tối thiểu

  Không áp dụng