Chính sách margin

Chính sách margin

Chính sách margin

1. Danh mục ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Danh mục vay ký quỹ áp dụng tại đây.

2. Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc TCBS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại TCBS áp dụng từ ngày 10/02/2023 như sau:

Nội Dung

Mức lãi suất trong hạn

Mức lãi suất quá hạn

Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông

13.5%/năm

20%/năm

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán

Áp dụng từ ngày 07/11/2022

STT

Tiêu chí

Chính sách

1

Lãi suất margin

Theo công bố của TCBS từng thời kỳ

2

Lãi suất quá hạn

20%/năm

3

Thời hạn khoản vay

89 ngày

4Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*)10 tỷ VNĐ

5

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

85%

6

Tỷ lệ xử lý TSĐB

80%

7

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

 

a

Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên

b

Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

c

Nợ quá hạn

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay
(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)

8

Ngày giải ngân

T+0

Lưu ý:
- 1 năm tính bằng 365 ngày
- Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quá ngày xử lý TSBĐ của khoản vay nhưng việc xử lý TSBĐ chưa hoàn thành.

- Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tiểu khoản ký quỹ/ TK ngân hàng Techcombank đã kết nối với TCBS (có tích đăng ký tính năng tự động thu nợ) có đủ tiền trước 15h00 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật)
- Trường hợp tài khoản còn tiền phong tỏa, TCBS sẽ cắt tiền trả nợ để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ trên 100% hoặc sức mua dương
- (*) Hạn mức vay GDKQ phổ thông tại TCBS sẽ được áp dụng như sau:

  • Đối với các khách hàng mở mới tài khoản, khách hàng đang có hạn mức từ 1 tỷ đến 10 tỷ VNĐ sẽ được áp dụng hạn mức mới.
  • Giữ nguyên hạn mức hiện tại đối với các khách hàng đã có đề nghị giảm hạn mức (đang có hạn mức < 1 tỷ). Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi hạn mức mới sẽ đề nghị TCBS trên hệ thống giao dịch trực tuyến theo đúng quy định.
- Khách hàng/ iWealth Partner có nhu cầu vay ký quỹ (margin) dư nợ từ 20 tỷ đồng trở lên vui lòng liên hệ email: [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.