Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch trở lại

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch trở lại

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch trở lại

1. Đối tượng tham dự: 

- Tất cả khách hàng đã từng sở hữu trái phiếu iBond, CCQ trái phiếu TCBF, CCQ trái phiếu linh hoạt FlexiCA$H và CCQ cổ phiếu TCEF nhưng hiện đã bán hết toàn bộ các sản phẩm đầu tư này và thời gian tính từ lúc bán hết đến thời gian khuyến mãi ít nhất là 03 tháng. 

- Chương trình khuyến mãi áp dụng cho 01 lần mua của 01 trong 02 sản phẩm: trái phiếu iBond iPrix (không bao gồm trái phiếu mua qua dịch vụ môi giới iConnect) hoặc CCQ trái phiếu TCBF đầu tiên khi khách hàng quay trở lại giao dịch. 

- Mỗi khách hàng sẽ chỉ nhận khuyến mãi 01 lần duy nhất khi giao dịch 01 trong 02 sản phẩm: trái phiếu iBond iPrix hoặc CCQ trái phiếu TCBF (tùy vào giao dịch sản phẩm nào trước). 

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 06/08/2020 đến hết ngày 31/12/2020 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

Với mỗi giao dịch mua trở lại của 01 trong 02 sản phẩm: trái phiếu iBond iPrix (không bao gồm trái phiếu mua qua dịch vụ môi giới iConnect) hoặc CCQ trái phiếu TCBF hợp lệ tại TCBS, khách hàng sẽ được hoàn iXu một lần duy nhất theo thể lệ như sau: 

Tiền khuyến mãi khách hàng nhận= Tổng giá trị giao dịch x 0.1%

1 iXu = 1.000 VND

4. Điều khoản

- Loại giao dịch: chỉ áp dụng đối với giao dịch đầu tiên mua trở lại sau ít nhất 03 tháng đã bán hết (không còn sở hữu) các sản phẩm trái phiếu iBond, CCQ TCBF/FlexiCA$H/TCEF. 

- Sản phẩm khi mua trở lại là 01 trong 02 sản phẩm: trái phiếu iBond Prix (không bao gồm trái phiếu mua qua dịch vụ môi giới iConnect) hoặc CCQ trái phiếu TCBF hợp lệ trên TCInvest. Khách hàng sẽ được hoàn iXu với số tiền bằng 0.1% tổng giá trị giao dịch. Tỷ lệ iXu quy đổi tương ứng 1 iXu = 1.000 VND. 

5. Cách thức và quy định trả thưởng:

- Với điểm iXu được quy đổi như trên, Quý khách có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền và/hoặc điểm VinID, quà, Voucher trên hệ thống TCInvest tùy theo chính sách của TCBS theo từng kỳ. 

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế TNCN (nếu có) của khách hàng

Cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800588826 của TCBS để được hỗ trợ.