Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

Chương trình giới thiệu bạn bè dành cho giao dịch chứng khoán:
Cả người giới thiệu và người được giới thiệu cùng nhận ưu đãi:
- Miễn phí giao dịch cổ phiếu cho tổng giá trị 200 triệu đồng trong vòng 1 năm
- Hoàn 0,1% giá trị giao dịch mua trái phiếu iBond hoặc chứng chỉ quỹ iFund đầu tiên

Chương trình giới thiệu bạn bè dành cho chương trình iCopy
Người giới thiệu được nhận ưu đãi:
- Miễn phí giao dịch cổ phiếu cho tổng giá trị 500 triệu đồng trong vòng 1 năm cho các khách hàng của TCBS (không bao gồm các iTrader của chương trình iCopy) thỏa mãn 2 điều kiện:
+ Giới thiệu thành công iCopier mới tham gia sao chép lần đầu tiên (trước đó chưa từng là iCopier của iCopy)
+ iCopier được giới thiệu phải tham gia iCopy ít nhất 30 ngày tính từ thời điểm bắt đầu tham gia.
- Thời gian áp dụng: 01/08/2021 đến 31/07/2022

Hướng dẫn thao tác chương trình

 User-added image