Công cụ tư vấn trái phiếu iAdvisor

Công cụ tư vấn trái phiếu iAdvisor

Công cụ tư vấn trái phiếu iAdvisor

iAdvisor là công cụ tư vấn online hoàn toàn miễn phí giúp khách hàng tính giá lệnh mua, lệnh bán, dòng tiền, lãi suất đầu tư các trái phiếu doanh nghiệp iBond.

Bước 1: Truy cập website https://iadvisor.tcbs.com.vn/, chọn thông tin sản phẩm muốn tư vấn.
Bước 2: Trong trường hợp chọn iBond, chọn các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp iBond tương ứng (iBond Pro cho các sản phẩm có ngày/số lần môi giới xác định trước, iBond Prix cho các trái phiếu có thể giao dịch tại iConnect).
Bước 3: Nhập các giả định về ngày mua, ngày bán, số lượng giao dịch tại 1 trái phiếu cụ thể.
Bước 4: Sau khi chọn được trái phiếu với các giao dịch phù hợp, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp tại TCInvest.