Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch quỹ iFund tại TCBS như sau:

1. Phí giao dịch mua, bán:

Loại phí

TCBF

FlexiCA$H

TCEF

Ghi chú

Phí quản lý

1,2%/năm

1,2%/năm

1.2%/năm

Đã tính vào NAV công bố

Phí phát hành

0%/giá trị lệnh mua

 0%/giá trị lệnh mua

0%/giá trị lệnh mua

 

Phí mua lại

1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán0%/giá trị lệnh bán1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán

Tính theo thời gian nắm giữ

2. Từ tròn 6 đến dưới 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán
3. Từ tròn 9 tháng đến dưới 12 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán
4. Từ tròn 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán4. Từ trên 12 tháng trở lên 0%/giá trị lệnh bán

2. Phí chuyển đổi (phí và ưu đãi hoàn tiền tính trên % của lệnh bán chuyển đổi) áp dụng từ ngày 01/01/2021

Chuyển đổi từ FlexiCA$H sang các quỹ TCBF, TCEF phí 0%

Với các giao dịch bán chuyển đổi quỹ TCBF, TCEF thành công, khách sẽ được ưu đãi hoàn tiền vào tài khoản thụ hưởng nhận tiền bán quỹ trong 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chi tiết như sau:

Chuyển đổi từ TCBF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý
Thời gian nắm giữPhí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng0,5%
Từ trên 12 tháng trở lên0,25%

Chuyển đổi từ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý
 
Thời gian nắm giữPhí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên0%

3. Phí chuyển tiền:

Phí chuyển tiền sau khi bán Chứng chỉ quỹ về tài khoản ngân hàng thụ hưởng của khách hàng được ngân hàng giám sát thu theo quy định của ngân hàng giám sát:

- Từ Ngân hàng Standard Chartered về Techcombank là 12.100 VND/lần (với số tiền dưới 500.000.000 VND) và 220.000 VND/lần (với số tiền từ 500.000.000 VND trở lên).
- Từ Ngân hàng BIDV về Techcombank là 0,022% số tiền chuyển/lần (tối thiểu 4.400 VND/lần, tối đa 110.000 VND/lần).