Cổ phiếu

Chuyển khoản cổ phiếu giữa các tiểu khoản

Chuyển khoản cổ phiếu giữa các tiểu khoản

Chuyển khoản cổ phiếu giữa các tiểu khoản

1. Chuyển cổ phiếu giữa tiểu khoản Thường và Ký quỹ:

 

User-added image

 

2. Chuyển cổ phiếu trên tiểu khoản iTrader hoặc Khoản sao chép iCopy:

- Trường hợp có nhu cầu chuyển khoản lô lẻ cổ phiếu đã được giao dịch sở hữu trên tiểu khoản iTrader/khoản sao chép iCopy ra tiểu khoản Thường để đặt bán, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu về hòm mail [email protected] để được hỗ trợ.

- Với các trường hợp khác, Quý khách không thể chuyển khoản cổ phiếu nếu vẫn đang tham gia chương trình iCopy.