Cổ phiếu

Hướng dẫn đặt lệnh excel

Hướng dẫn đặt lệnh excel

Hướng dẫn đặt lệnh excel

Quý khách có thể thực hiện đặt nhiều lệnh cổ phiếu (với các mã, giá và loại lệnh khác nhau) ngay trong 1 lần đặt lệnh với tính năng đặt lệnh excel. Thao tác đơn giản như sau: