Biểu phí giao dịch trái phiếu

Biểu phí giao dịch trái phiếu

Biểu phí giao dịch trái phiếu

1. Giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond và iConnect:

  • Phí giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond cho mỗi bên mua/bán: 0,15%/tổng giá trị giao dịch
  • Phí giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iConnect cho mỗi bên mua/bán: 0.15%/tổng giá trị giao dịch đối với trái phiếu niêm yết và trái phiếu OTC
  • Phí phong tỏa, giải tỏa áp dụng với các cá nhân tham gia các sản phẩm iBond có cầm cố trái phiếu tại Techcombank: Miễn phí

2. Giao dịch trái phiếu do TCBS phát hành và trái phiếu không thuộc chương trình iBond, iConnect:

  • Phí giao dịch trái phiếu niêm yết: 0,15%/tổng giá trị giao dịch.

  • Phí giao dịch trái phiếu OTC:
STTLoại phíMức phíPhí tối thiểu
(VND)
Phí tối đa
(VND)
1Chuyển nhượng trái phiếu áp dụng cho tổ chức 0.03% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng2.000.000Không áp dụng
2Chuyển nhượng trái phiếu áp dụng cho cá nhân (bao gồm cả cho, biếu tặng, chuyển quyền thừa kế)0.15% x Tổng mệnh giá chuyển nhượngKhông áp dụngKhông áp dụng
3 Phong tỏa, giải tỏaÁp dụng theo điều 3.9 tại đây.