Thời gian đặt lệnh và chuyển tiền giao dịch trái phiếu

Thời gian đặt lệnh và chuyển tiền giao dịch trái phiếu

Thời gian đặt lệnh và chuyển tiền giao dịch trái phiếu

 

Giao dịch

Trái phiếu iBond niêm yết

Trái phiếu iBond OTC

 

MUA

 

 

1

Đăt lệnh, ký hợp đồng

Trước 14h30 ngày T

Trước 17h ngày T

2

Nộp tiền

 

 

2.1

Khách hàng tự nộp

Trước 14h30 ngày T

Trước 17h ngày T

2.2

Có tiền tại tài khoản Techcombank (trong trường hợp khách hàng đăng ký kết nối tài khoản)

Trước 14h30 ngày T

Trước 17h ngày T
Cắt tiền tại các mốc (ngay lập tức/10h/14h/17h)

 

BÁN

 

 

1

Đăt lệnh, ký hợp đồng

Trước 14h30 ngày T-1

Trước 14h30 ngày T

2

Nhận được tiền bán

Sáng ngày T

Cuối ngày T