Cài đặt thay đổi mức phí iCopy

Cài đặt thay đổi mức phí iCopy

Cài đặt thay đổi mức phí iCopy

Tính năng này cho phép iTrader tự cài đặt mức phí iCopy trong phạm vi giới hạn cho phép của nền tảng iCopy:

  • Tự thiết lập mức phí sao chép cho các iCopier: iTrader có thể linh động set phí quản lý sao chép áp dụng riêng cho các iCopiers của mình, với mức thấp nhất từ 1%/năm
  • Tự thiết lập mức phí iCopy theo Hiệu quả đầu tư: Đây là loại phí mới, lần đầu tiên xuất hiện trên iCopy và sẽ được áp dụng cho các iCopier do chính các iTrader thiết lập dựa trên hiệu quả đầu tư mang lại cho các iCopier. Mức phí này sẽ được tính cho iCopier khi hiệu quả đầu tư của iCopier vượt qua ngưỡng tối thiểu nhất định. iTrader sẽ được quyền tự thiết lập mức phí để đảm bảo thu hút được iCopier so với các iTrader khác.
Các bước thực hiện cài đặt phí:

Bước 1: Vào dashboard của các iTrader chọn mục "Cài đặt phí"       
 
          User-added image

Bước 2: iTrader lựa chọn thiết lập các mức phí theo chiếc dịch rồi ấn "Cập nhật phí". Có thể lựa chọn thiết lập 1 loại phí theo AUM hoặc cùng lúc cả 2 với mức phí thấp nhất được áp dụng khi thiết lập là 1%.

          User-added image

Lưu ý:
  • Các mức phí này sẽ được áp dụng cho iCopier sau 3 tháng kể từ khi iTrader thiết lập. Ví dụ: iTrader thiết lập mức phí ngày 24/01/2021, iCopier sẽ được hưởng mức phí này từ ngày 01/04/2021.
  • iTrader có thể lựa chọn thiết lập 1 loại phí theo AUM hoặc cùng lúc cả 2 tùy thuộc vào chiến lược của mỗi người
  • Khi iTrader thiết lập mức phí mới hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới iCopier về mức phí được cập nhật