Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh MUA của iCopier

Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh MUA của iCopier

Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh MUA của iCopier

Sau đây là một ví dụ để trader nắm rõ hơn cách thức hệ thống tính toán và đặt lệnh sao chép cho copier:
Tại 09:00, tổng tài sản (real time) của Trader A là 100.000.000 VND và lệnh mua 3 cổ phiếu được khớp với chi tiết như bên dưới:


 
Giá trị khớpKhối lượngGiá khớpTỷ trọng tài sản
HPG10.000.00025040.00010%
VNM12.000.000100120.00012%
MSN18.000.00020090.00018%

Tại thời điểm đó:  Copier X đang copy trading Trader A
Tổng tài sản của Copier X  là 100.000.000 VND với phân bổ tài sản:
  • 10.000.000 VNĐ tiền mặt sẵn có
  • 10.000.000 VNĐ tiền bán cổ phiếu đang chờ về
  • 80.000.000 VND tài sản cổ phiếu
Hệ thống tiến hành xử lý lệnh copy mua cho Copier X sau khi lệnh của Trader A được khớp như sau:
            + Bước 1:Ghi nhận thứ tự lệnh mua khớp của Trader, trong tường hợp này thứ tự đẩy lệnh sang là HPG(1) → VNM(2) → MSN(3)
            + Bước 2: Tính tỉ trọng của tương ứng của cổ phiếu trên tổng tài sản của Trader và số lượng cổ phiếu tương ứng đặt mua cho Copier theo thứ tự tương ứng

 
Tỷ trọng tài sảnSố tiền tương ứngTiền mặt sẵn cóGiá lệnh sao chépKhối lượng lệnhGhi chú
HPG10%10.000.00020.000.00040.000200
 
VNM12%12.000.00010.000.000120.0000Không đủ lô cổ phiếu nên không đặt lệnh
MSN18%18.000.00010.000.00090.000100
 

Cuối ngày lệnh mua HPG, MSN khớp, lệnh mua VNM không khớp. Và qui trình copy lệnh mua cho Copier sẽ dừng.
Qua ví dụ trên có thể thấy nếu tiền mặt sẵn có của copier tương đối nhỏ có thể dẫn đến tình trạng hệ thống không thể đặt lệnh sao chép cho copier do không thể mua được lô giao dịch nhỏ nhất (ví dụ nếu tiền mặt của copier là 10 triệu, thì hệ thống không thể đặt lệnh sao chép đối với những lệnh mua các cổ phiếu có thị giá lơn hơn 100.000). Để hạn chế tình trạng này, trader có thể thông qua việc cải thiện hiệu quả đầu tư, giảm rủi ro, tích cực tương tác trên các nền tảng xã hội để tăng tổng tài sản quản lý, qua đó tăng được số tiền mặt sẵn có trong tài khoản của mỗi copier. Bên cạnh đó, trader cần theo dõi Giá trị sao chép trung bình của 1 NĐT, giá trị này càng lớn thì khả năng xảy ra tình trạng lệnh sao chép không thế đặt được do không đủ lô giao dịch càng nhỏ đi