Khái niệm và quy định giao dịch

Khái niệm và quy định giao dịch

Khái niệm và quy định giao dịch

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai. Gồm 4 loại:
- Hợp đồng quyền chọn
- Hợp đồng tương lai
- Hợp đồng kỳ hạn
- Hợp đồng hoán đổi
Tại Việt Nam hiện nay đang giao dịch Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30, trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm, 10 năm.

NĐT: Nhà đầu tư
GD: Giao dịch

 

 HĐTL chỉ số VN30HĐTL trái phiếu chính phủ
Tài sản cơ sởChỉ số VN30Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, 10 năm
Hệ số nhân100.000 VND10.000 VND
Quy mô hợp đồng100.000 VND x điểm chỉ số VN30 tương lai1.000.000.000 VND
Tháng đáo hạnTháng hiện tại
Tháng kế tiếp
02 tháng cuối 02 quý kế tiếp
03 tháng cuối 03 quý gần nhất
Biên độ giao động+/- 7%+/- 3%
Bước giá0,1 điểm chỉ số1 đồng
Đơn vị giao dịch1 hợp đồng
Thời gian giao dịchATO: 8h45-9h00
Liên tục: 9h00 đến 11h30
Liên tục: 13h00 đến 14h30
ATC: 14h30-14h45
Loại lệnhATO: ATO, LO
Liên tục: LO, MOK, MAK
ATC: ATC, LO
ATO: ATO, LO
Liên tục: LO, MOK, MAK
ATC: LO
Giới hạn vị thế
(số HĐTL)
Nhà đầu tư:
Cá nhân: 5.000
Tổ chức: 10.000
Chuyên nghiệp: 20.000

Cá nhân: 0
Tổ chức: 5.000
Chuyên nghiệp: 10.000
Riêng TPCP 10 năm. NĐT cá nhân chuyên nghiệp là 3.000
Vị thếMua HĐTL: vị thế mua
Bán HĐTL: vị thế bán
Mở vị thếMua/bán 1 số lượng HĐTL với một mức giá nào đó
Đóng vị thếNĐT đặt lệnh đối ứng với vị thế đang sở hữu
Đáo hạn hợp đồngCác HĐTL không đóng vị thế trước thời điểm đáo hạn thì sẽ tự động đóng tại thời điểm đáo hạn với mức giá thanh toán cuối cùng
Giao dịch T0Cho phép mở, đóng vị thế ngay trong ngày giao dịch
Ngày GD cuối cùng Thứ Năm thứ 3 trong tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước)- TPCP kỳ hạn 5 năm: Ngày 15 của tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước)
- TPCP kỳ hạn 10 năm: Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ
Ngày thanh toán cuối cùngT+1 của ngày GD cuối cùngT+3 của ngày GD cuối cùng
Giá tham chiếuGiá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (nếu là ngày GD đầu tiên)
Giá thanh toán cuối cùngGiá trị của chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùngGiá thanh toán cuối tại ngày giao dịch cuối cùng
Thanh toán khi đáo hạnTiền- Tiền hoặc
- Vật chất: Bên giữ vị thế bán chuyển giao trái phiếu và nhận lại số tiền tương ứng với giá trị trái phiếu từ bên giữ vị thế mua.
Hai bên hoàn tất chuyển nhượng và thanh toán trước 12h ngày GD cuối cùng. Hết thời hạn này Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và bên không thực hiện sẽ bị phạt số tiền:
5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán
FSP: Giá thanh toán cuối cùng

Như vậy, 1 HĐTL có 4 tháng đáo hạn nên sẽ tương ứng có 4 mã chứng khoán được niêm yết để NĐT lựa chọn khi giao dịch. VD Mã VN30F2108:
  • VN30F: HĐTL chỉ số VN30
  • 21: năm 2021
  • 08: tháng đáo hạn của HĐ
Các thông tin chi tiết về các mẫu Hợp đồng tương lai Quý khách xem thêm tại đây.