Phí thuế giao dịch chứng khoán phái sinh

Phí thuế giao dịch chứng khoán phái sinh

Phí thuế giao dịch chứng khoán phái sinh

Chính sáchNội dung
Phí giao dịch (GD) tai TCBS+ Miễn phí từ 01/01/2023 theo chương trình Zero Fee cho đến khi có thông báo thay thế
Phí GD trả Sở giao dịch chứng khoán+ HĐTL chỉ số VN30: 2.700 VND/HĐTL
+ HĐTL trái phiếu chính phủ: 4.500 VND/HĐTL
Phí trả VSD+ Quản lý vị thế: 2.550 VND/HĐTL/tài khoản/ngày
+ Quản lý tài sản ký quỹ:
  • 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/ngày
  • Tối thiểu không thấp hơn 100.000 VND/tài khoản/tháng
  • Tối đa không quá 1.600.000 VND/tài khoản/tháng
Thu định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nếu tài khoản không đủ tiền mặt để thu phí, TCBS sẽ rút ký quỹ để thu phí.

Để hỗ trợ KH tránh phát sinh phí quản lý tài sản tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại,  TCBS sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ của KH tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của KH nếu đáp ứng điều kiện:
  • Tài khoản không còn nghĩa vụ ký quỹ tại VSD; và
  • Số dư ký quỹ  ≤  5.000.000 VNĐ
Phí nộp/rút ký quỹ
(Thu hộ ngân hàng thanh toán)
5.500 đồng/giao dịch
Thuế thu nhập+ Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%
+ Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân hợp đồng x số lượng hợp đồng x Tỷ lệ ký quỹ ban đầu)/2
Phí chuyển tiềnTheo biểu phí ngân hàng

Ví dụ:
- Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán phái sinh ngày 1/9/2021. Ngày 2/11/2021 mở 20 HĐTL chỉ số VN30. Trong phiên, NĐT đóng 8 HĐTL và chỉ còn nắm giữ 12 HĐTL. Tháng 11 có 31 ngày.
- Ngày 3/11/2021 NĐT đóng tiếp 2 vị thế, còn sở hữu 10 HĐTL
- Ngày 15/11/2021 NĐT đóng nốt 10 HĐTL còn lại
Như vậy NĐT sẽ phải nộp các loại phí sau:

Phí giao dịch tại TCBS = 0

Phí GD trả Sở: Trả một lần vào sau ngày khớp lệnh
- Ngày 2/11/2021: (20 +8) x 2.700 = 75.600 VND
- Ngày 3/11/2021: 2 x 2.700 = 5.400 VND
- Ngày 15/11/2021: 10 x 2.700 = 27.000 VND

Phí trả cho VSD:
a.  Phí quản lý vị thế: Trả hàng ngày cho các HĐTL còn nắm giữ trong ngày
- Ngày 2/11/2021: 12 x 2.550 = 30.600 VND
- Ngày 3/11/2021: 10 x 2.550 = 25.500 VND
- Từ 4/11/2021 đến 14/1/2021 mỗi ngày trả 25.500 VND
- Ngày 15/11/2021:  0 VND do đã bán hết

b. Phí quản lý tài sản ký quỹ: Cộng dồn hàng ngày và thu vào cuối tháng.
- Ngày 2/11 đến 3/11/2021 (1 ngày) NĐT ký quỹ 1 tỷ VND
  Phí = 1 tỷ x 1 x 0,0024% / 31 = 24.000 VND
- Ngày 3/11 đến 15/11/2021 (12 ngày) NĐT ký quỹ 800 triệu VND
  Phí = 800 triệu x 12 x 0,0024% /31 = 230.400 VND
- Cuối tháng cộng lại tổng là 254.400 VND, lớn hơn số tối thiểu nên sẽ thu 254.400 VND