Đặc quyền bán lô lẻ sàn HSX tại TCBS

Đặc quyền bán lô lẻ sàn HSX tại TCBS

Đặc quyền bán lô lẻ sàn HSX tại TCBS

Giao dịch Bán lô lẻ sàn HSX sẽ được khớp lệnh ngày 10 hàng tháng và thanh toán tiền sau 5 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh với các ưu đãi đặc quyền, dành riêng khách hàng TCBS:

  • Khớp theo giá sàn của ngày đặt lệnh (giá cao nhất thị trường hiện nay).
  • Nhận thêm iXu bằng toàn bộ lợi nhuận TCBS thu được từ việc bán lại các cổ phiếu trên.
Kính chúc Quý khách có thật nhiều niềm vui từ các ưu đãi của TCBS.

User-added image