Nội dung cắt tiền khi giao dịch cổ phiếu

Nội dung cắt tiền khi giao dịch cổ phiếu

Nội dung cắt tiền khi giao dịch cổ phiếu

Cắt tiền ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán CK là gì?

Nếu Quý khách kết nối tài khoản TCBS và Techcombank, khi đặt lệnh mua cổ phiếu, hệ thống sẽ cắt tiền theo thứ tự sau:

  1. Tiền mặt tại TCBS
  2. Tiền mặt tại TK Techcombank (tạm gọi là “Cắt tiền ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán CK”)
  3. Tự động ứng trước tiền bán chờ về (nếu có).
Lưu ý: Thông báo “Cắt tiền ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán CK" trong sao kê tài khoản ngân hàng là nội dung chung cho tất cả khoản tiền được cắt cho giao dịch trên tài khoản chứng khoán. Quý khách có thể tra cứu chi tiết trong Sao kê tiền trên TCInvest.