Thanh "Tìm kiếm" và "Công cụ"

Thanh "Tìm kiếm" và "Công cụ"

Thanh "Tìm kiếm" và "Công cụ"

Thanh Tìm kiếm hoặc biểu tượng Công cụ giúp Quý khách tìm kiếm và thao tác, giao dịch chỉ sau 2 lần bấm nút.