Cách giúp tải TCInvest nhanh hơn

Cách giúp tải TCInvest nhanh hơn

Cách giúp tải TCInvest nhanh hơn

Nếu TCInvest có hiện tượng tải chậm dữ liệu, vui lòng thử các cách sau:

1. Chuyển sang dùng 4G

2. Nhấn Tối ưu bộ nhớ tại màn hình đăng nhập trên Ứng dụng 

                   User-added image

3. Đổi máy chủ (server) trên bảng giá theo hướng dẫn tại đây

4, Bấm F5 hoặc Ctrl F5 để khởi động lại 

5. Xóa dữ liệu cũ (cache) theo hướng dẫn dưới đây

6. Nâng cấp phiên bản mới của ứng dụng (từ Google Play hoặc App Store)
  • Trên Website: 
User-added image
  • Trên App:
User-added image