Tài khoản và tiện ích Ưu đãi từ TCBS

iSave - Két vàng sinh lợi

iSave - Két vàng sinh lợi

iSave - Két vàng sinh lợi

Lợi tức theo ngày tại iSave từ 5.5-9%/năm (áp dụng từ 01/03/2023)

+ Lợi tức ngày: KH để tiền trong Két vàng iSave và iSave Plus có lợi tức tính hàng ngày lần lượt là 5.5 và 7.5%/năm
+ Thưởng tròn tuần: Số dư ngày tối thiểu của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được cộng thêm 0.5%/năm
+ Thưởng tròn tháng: Số dư ngày tối thiểu của 1 tháng (từ 1 đến cuối tháng) được cộng thêm 1%/năm
Tổng lợi tức trả hàng tháng = Lợi tức ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng
(Lợi tức nhận được sẽ chịu 5% thuế thu nhập cá nhân)


       User-added image