Cổ phiếu

Tra cứu cổ tức và thực hiện quyền mua

Tra cứu cổ tức và thực hiện quyền mua

Tra cứu cổ tức và thực hiện quyền mua

Tra cứu thông tin cổ tức như sau:
 

                      User-added image

Để thực hiện quyền mua cổ phiếu, Quý khách cần:

Bước 1: Tra cứu Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu tại VSD.VN hoặc nội dung thông báo đã gửi qua email/inbox trên TCInvest
Bước 2: Trong thời gian đăng ký quyền mua, Quý khách thực hiện online qua 2 bước:

  1. Đảm bảo đủ tiền mặt trên tiểu khoản sở hữu cổ phiếu được chốt quyền hoặc tiền tại Techcombank (nếu có liên kết)
  2. Thực hiện thao tác như bên dưới
            User-added image