Tài khoản và tiện ích Chuyển tiền đầu tư

Kết nối và hủy kết nối tài khoản TCBS và tài khoản Techcombank

Kết nối và hủy kết nối tài khoản TCBS và tài khoản Techcombank

Kết nối và hủy kết nối tài khoản TCBS và tài khoản Techcombank

Quý khách kết nối tài khoản TCBS và Techcombank để không mất thời gian chuyển tiền:

  1. Sức mua tại TCBS sẽ tự động tính cả phần tiền mặt đang có trên tài khoản Techcombank kết nối. Nếu lệnh mua sử dụng tiền tại Techcombank được khớp, cuối ngày giao dịch hệ thống tại TCBS sẽ chủ động cắt tiền.

  2. Tùy chọn tiện ích theo nhu cầu:

  • Trả nợ của TKCK từ TKTT: hệ thống sẽ tự động cắt tiền trên tài khoản Techcombank để trả nợ vay tại TCBS

User-added image