Ngân hàng đầu tư

Cầu nối giữa các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam giàu tiềm năng

Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Khối lượng trái phiếu TCBS từng tư vấn phát hành trong giai đoạn 2014 - 2016

Thị phần tư vấn phát hành trái phiếu trong nước

Tư vấn tài chính chiến lược

TCBS đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, niêm yết, mua bán sáp nhập và cấu trúc tài chính. Khách hàng của chúng tôi là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng v.v.

Các giao dịch tiêu biểu

Tư vấn phát hành trái phiếu Vingroup (VIC) tổng trị giá 3.000 tỷ đồng được bảo lãnh bởi tổ chức CGIF danh tiếng (xếp hạng tín nhiệm AA của Standard & Poor’s trên quy mô toàn cầu)

Thu xếp phát hành trái phiếu Masan (MSN) có Tài sản bảo đảm (TSBĐ) với tổng trị giá 6.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu lớn nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.

Tư vấn thu xếp tăng vốn cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt thông qua trái phiếu kèm chứng quyền với tổng trị giá 2.050 tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu Vingroup (VIC) không có tài sản bảo đảm với tổng trị giá 6.000 tỷ đồng. Đây là một trong những trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán HOSE với khối lượng niêm yết 5.000 tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Hạ Tầng và Bất Động Sản Việt Nam (VIPD Group) với tổng trị giá 7.732 tỷ đồng. Đây là giao dich leverage buyout lớn nhất thị trường năm 2013.

Thu xếp vốn thông qua phát hành trái phiếu không tài sản bảo đảm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Các đối tác tiêu biểu của chúng tôi