Ngân hàng đầu tư

Cầu nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam giàu tiềm năng

Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

186.900tỷ đồng

Khối lượng trái phiếu TCBS tư vấn phát hành trong giai đoạn 2014 - 2019

Số 1

Thị trường tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (2014 - 2019) với gần 82,03% thị phần

Tư vấn tài chính chiến lược

TCBS đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, niêm yết, mua bán sáp nhập và cấu trúc tài chính. Khách hàng của chúng tôi là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng v.v.

Các giao dịch tiêu biểu

Phát hành các trái phiếu Vingroup (Mã CK: VIC) không Tài sản bảo đảm (TSBĐ) và không kèm chứng quyền với tổng giá trị 12.600 tỷ VNĐ trong giai đoạn từ 2015 đến 2017. Những giao dịch này đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, góp phần huy động hiệu quả các nguồn vốn trong xã hội vào đầu tư sản xuất.

Phát hành trái phiếu Vingroup (Mã CK: VIC) tổng trị giá 3.000 tỷ đồng được bảo lãnh bởi tổ chức CGIF danh tiếng (xếp hạng tín nhiệm AA của Standard & Poor’s trên quy mô toàn cầu). Giao dịch được hoàn thành vào tháng 02/2016.

Phát hành trái phiếu CII (Mã CK: CII) có TSĐB với tổng trị giá 300 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật T.P. Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp tư nhân đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng vào tháng 12/2017.

Phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công với tổng trị giá 150 tỷ đồng vào tháng 12/2017.Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Công ty, và cũng là trái phiếu đầu tiên của group Thành Thành Công được đưa lên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

Phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) có đảm bảo bằng tài sản với tổng trị giá 6.000 tỷ đồng TSBĐ và phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, có niêm yết với tổng trị giá 3.000 tỷ đồng vào tháng 12/2015. Đây là trái phiếu đầu tiên của công ty này được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

Phát hành trái phiếu có Tài sản đảm bảo (TSBĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group) với tổng trị giá 7.732 tỷ đồng. Đây là giao dịch leveraged buyout lớn nhất thị trường năm 2013.)

Các đối tác tiêu biểu của chúng tôi