TCBS mở ra con đường giúp các iWealth Partner trở thành Nhà tư vấn tài chính độc lập

TCBS là tổ chức số 1 cung cấp bộ sản phẩm tài chính, đầu tư uy tín, đa dạng đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng

TCBS có số lượng đông đảo khách hàng giàu có sử dụng sản phẩm và dịch vụ tư vấn

TCBS có nhiều chính sách, nhân sự và công cụ hỗ trợ cho các iWealth Partner


Chỉ cần đăng ký, TCBS giúp bạn suốt hành trình trở thành Nhà tư vấn tài chính độc lập

Đào tạo kiến thức và kỹ năng

Đội ngũ đồng hành

Công cụ hỗ trợ

Cách đăng ký trở thành iWealth Partner - Đối tác phát triển kinh doanh

 

Bước 1

Đăng ký thông tin để tạo tài khoản của bạn

 

Bước 2

Truy cập tài khoản đã tạo. Vào mục “Đối tác phát triển kinh doanh” rồi chọn nút Đồng ý với Điều kiện & điều khoản

 

Bước 3

Hoàn thành xem video hướng dẫn về các sản phẩm dịch vụ tài chính của TCBS

 

Bước 4

Nhận email chúc mừng về việc bạn chính thức trở thành iWealth Partner của TCBS

 
 

Xem thêm Quyền lợi của iWealth Partner tại đây

 

Các con số nổi bật của iWealth Partner - Đối tác phát triển kinh doanh