iWealth Partner

Đối tác giới thiệu khách hàng

Có nhiều cách để bạn tạo thu nhập không giới hạn khi trở thành iWealth Partner

Nếu bạn có kỹ năng giới thiệu và phát triển khách hàng tốt

Khi khách hàng của bạn tham gia giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ của TCBS bạn sẽ nhận được

Tiên giới thiệu khách hàng

Cổ phiếutối đa 0.27%(*)giá trị giao dịch
Vay ký quỹ tối đa 1.0%/năm
Trái phiếu 0.8% giá trị giao dịch
Quỹ mở 0.4%
iSave 10% ++
 
(*) iWealth Partner có thể đề xuất mức tiền giới thiệu này
Nếu bạn có khả năng đầu tư cổ phiếu hiệu quả

Hãy chia sẻ hiệu quả đầu tư cổ phiếu và chiến lược độc đáo thu hút khách hàng TCBS sao chép giao dịch và bạn sẽ được hưởng

Phí sao chép giao dịch

Trên tổng giá trị sao chép giao dịch cổ phiếu của khách hàng 1.4% - 1.8%/năm  
Phí sao chép GD lớn hơn hoặc bằng phí sao chép đầu tư Trên tổng giá trị sao chép giao dịch cổ phiếu của KH

Các bước để trở thành iWealth Partner

Bước 1

Mở tài khoản chứng khoán

Bước 2

Đăng ký và hoàn thành khóa học trở thành iWealth Partner

Bước 3

Gán Khách hàng (Hướng dẫn gán Khách hàng)

Bước 4

Giới thiệu các tính năng, công cụ trên TCInvest cho Khách hàng