Một tài khoản đầu tư duy nhất

Giúp các nhà đầu tư giao dịch và quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhiều loại tài sản đầu tư chỉ với một lần đăng nhập

Giao dịch và quản lý nhiều loại tài sản đầu tư

Trên 800 cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM

Trái phiếu doanh nghiệp uy tín phân phối độc quyền tại TCBS

Quỹ mở đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hàng đầu

Quỹ bất động sản đầu tiên tại Việt Nam

Chứng khoán phái sinh

Mở tài khoản

i-Wealth Digital

2015

Cổ phiếu

Đầu tư chứng khoán trực tuyến

2015

Trái phiếu

Bộ trái phiếu linh hoạt

2015

Quỹ đầu tư

Phân phối Quỹ đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu

2016-2017

Đầu tư CK liên kết BĐS

 

Quản lý danh mục đầu tư tổng thể

Theo dõi, quản trị danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi

Báo cáo tư vấn đầu tư chuyên nghiệp

Hệ thống phân tích thông tin doanh nghiệp tự động

Báo cáo cơ hội đầu tư tuần cho nhiều loại tài sản đầu tư

200 báo cáo Doanh nghiệp tự động cập nhật hàng ngày

Quản trị rủi ro cho nhà đầu tư

Hệ thống quản trị rủi ro, cảnh báo tự động vì sự an toàn cho nhà đầu tư

Danh mục cổ phiếu đạt chuẩn margin tự động TCRating

Hệ thống simulation tự động đánh giá mức độ rủi ro danh mục KH nắm giữ

Online 100%

Tự động hóa 100% quy trình giao dịch trên mọi kênh

5 phút mở tài khoản online

Web trading, Mobile trading

Realtime SMS, Email notification

Chuyển tiền miễn phí, hiệu lực tức thì chỉ có tại Techcombank

Tích hợp trực tiếp với E-Banking, Mobile Banking của Techcombank