iFund - Quỹ mở đầu tư

Đầu tư an toàn - Cuộc sống an nhàn

iFund bao gồm Quỹ mở đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ mở đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF), Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES), Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) và Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 VND (Mười nghìn đồng).

Xin lưu ý:
  • Đầu tư vào chứng chỉ quỹ, trái phiếu, cổ phiếu là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia.
  • Quý nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch Quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thị trường và Quý nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ.
  • Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho Quý nhà đầu tư.

 

 

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Quỹ TCBF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
TCBF có thu phí bán lại từ 0.25%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên sẽ phù hợp và tối ưu nhất cho những khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại hàng ngày nên có tính thanh khoản và linh hoạt cao. Đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCBF được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Quỹ TCEF đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-4%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCEF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% kể từ ngày 15/02/2021 nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCEF được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF)

Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) là quỹ mở cân bằng được quản lý chuyên nghiệp bởi TechcomCapital, đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường thông qua đầu tư vào trái phiếu.
Quỹ TCFF đầu tư chủ yếu vào chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,...) của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, chứng khoán đang có mức định giá hấp dẫn hoặc chứng khoán có lợi tức cao, ổn định  để tạo nguồn lợi tức tối ưu dài hạn cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 2-3%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)

Quỹ TCFIN đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCFIN có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCFIN được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES)

Quỹ TCRES đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCRES có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCRES được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ (TCSME)

Quỹ TCSME đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường thuộc nhóm vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCSME có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCSME được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư Cổ phiếu United ESG Vietnam (UVEEF)

Quỹ UVEEF sẽ tập trung đầu tư vào các công ty hàng đầu của ngành với nền tảng cơ bản tốt, vị thế tài chính bền vững, có tiềm năng tăng trưởng và đạt được các chuẩn mực cao về ba yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn. Quỹ kỳ vọng tạo ra tỷ suất sinh lợi vượt trội cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn với mức độ rủi ro trung bình so với thị trường. Quỹ UVEEF được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Tại sao nên đầu tư iFund?

đầu tư quỹ an toàn cao
An toàn hơn với những trái phiếu, cổ phiếu hạng nhất.

đầu tư quỹ có thể rút vốn hàng ngày
Có thể rút vốn hàng ngày.

vốn đầu tư tối thiểu chỉ từ 10000 đồng
Vốn đầu tư chỉ từ 10.000 đồng

 

Đầu tư iFund bằng cách nào?

Cách 1: Giao dịch trực tuyến
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Đăng nhập TKCK của khách hàng qua website https://tcinvest.tcbs.com.vn hoặc App TCInvest

Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Chọn mục Quỹ / Đặt lệnh quỹ để đặt mua và làm theo hướng dẫn

Cách 2: Giao dịch qua Chuyên viên quan hệ khách hàng
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?
Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: