iFund - Quỹ mở đầu tư

Đầu tư an toàn - Cuộc sống an nhàn

iFund bao gồm Qũy mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Qũy mở đầu tư cổ phiếu (TCEF) và FlexiCash - Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt  (TCFF)  được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng.

 

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

 

TCBF (Techcom Bond Fund):

Quỹ trái phiếu TCBF đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu thị trường qua một quy trình thẩm định chặt chẽ để đảm bảo trái phiếu chúng tôi lựa chọn là an toàn và hiệu quả nhất.

- Điều lệ Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

- Bản cáo bạch Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

- Bản cáo bạch Tóm tắt Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

Xem chi tiết

TCEF (Techcom Equity Fund):

Quỹ cổ phiếu TCEF được điều hành bởi những chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Họ dành toàn thời gian tập trung phân tích, tìm kiếm những doanh nghiệp tốt và tuân thủ quy trình thẩm định đầu tư chặt chẽ.

- Điều lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

- Bản cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

- Bản cáo bạch Tóm tắt Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Xem chi tiết

FlexiCA$H (Techcom FlexiCash Fund):

Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt FlexiCA$H giúp các nhà đầu tư tối đa hóa lãi suất từ dòng tiền lưu động ngắn hạn. Do đó Quỹ đầu tư vào các tài sản an toàn như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ với một tỷ trọng phân bổ tối ưu đáp ứng nhu cầu thanh khoản cao hàng ngày. 

- Điều lệ FlexiCA$H

- Bản cáo bạch FlexiCA$H

- Bản cáo bạch tóm tắt FlexiCA$H

Xem chi tiết

Tại sao nên đầu tư iFund?

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)
Lãi suất kỳ vọng >8%/năm
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
Lãi suất kỳ vọng >12%/năm
FlexiCA$H - Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)
Lãi suất kỳ vọng 6%/năm


An toàn cao với những trái phiếu, cổ phiếu hạng nhất.


Có thể rút vốn hàng ngày.


Vốn đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng

Đăng ký tư vấn

Đầu tư iFund bằng cách nào?

Cách 1: Giao dịch trực tuyến
Cách 2: Giao dịch qua Chuyên viên quan hệ khách hàng
Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: