ifund quỹ mở đầu tư tcbs

iFund - Quỹ mở đầu tư

Đầu tư an toàn - Cuộc sống an nhàn

iFund bao gồm Qũy mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Qũy Đầu tư Cổ phiếu Techcom - Quỹ mở đầu tư cổ phiếu (TCEF), FlexiCash - Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt (TCFF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 VND (Mười nghìn đồng).

 

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

 
Quỹ trái phiếu Techcom tcbf

TCBF (Techcom Bond Fund):

Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 8%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
TCBF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên sẽ phù hợp và tối ưu nhất cho những khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại hàng ngày nên có tính thanh khoản và linh hoạt cao. Đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

- Điều lệ Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

- Bản cáo bạch Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

Xem chi tiết

quỹ đầu tư cổ phiếu techcom tcef

TCEF (Techcom Equity Fund):

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đầu tư vào top 30 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn được kì vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCEF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% kể từ ngày 15/02/2021 nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

- Điều lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

- Bản cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Xem chi tiết
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF)

FlexiCA$H (Techcom FlexiCash Fund):

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. FlexiCA$H có mức độ rủi ro Thấp.
TCFF không thu phí bán lại nên tính linh hoạt và thanh khoản rất cao, phù hợp với nhưng khoảng đầu tư ngắn từ 1 tuần đến vài tháng. Có thể giao dịch hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

- Điều lệ FlexiCA$H

- Bản cáo bạch FlexiCA$H

Xem chi tiết
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)

TCFIN (Techcom Banking and Finance Equity Fund):

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn trung bình được kỳ vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCFIN có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

- Điều lệ TCFIN

- Bản cáo bạch TCFIN

Xem chi tiết

Tại sao nên đầu tư iFund?

Quỹ trái phiếu Techcom tcbf Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)
Lợi nhuận kỳ vọng >8%/năm
Quỹ trái phiếu Techcom tcbf Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
Lợi nhuận kỳ vọng 12%/năm
Quỹ trái phiếu Techcom tcbf FlexiCA$H - Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)
Lợi nhuận kỳ vọng 6%/năm
Quỹ trái phiếu Techcom tcbf Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)
Lợi nhuận kỳ vọng 12%/năm

đầu tư quỹ an toàn cao
An toàn cao với những trái phiếu, cổ phiếu hạng nhất.

đầu tư quỹ có thể rút vốn hàng ngày
Có thể rút vốn hàng ngày.

vốn đầu tư tối thiểu chỉ từ 10000 đồng
Vốn đầu tư chỉ từ 10.000 đồng

 

Đầu tư iFund bằng cách nào?

Cách 1: Giao dịch trực tuyến

đầu tư ifund bằng cách nào

Cách 2: Giao dịch qua Chuyên viên quan hệ khách hàng

hướng dẫn đầu tư ifund
Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: