iCopy là giải pháp phù hợp dành cho bạn

 

Được tiếp cận và gợi ý danh sách các  Nhà đầu tư tài năng (iTrader) tại TCBS

Được xem hiệu quả đầu tư và danh mục của các Nhà đầu tư tài năng (iTrader)

Được sao chép (Copy) các GD mua bán cổ phiếu, và hưởng lợi nhuận như Nhà đầu tư tài năng (iTrader) mà mình chọn

Linh hoạt lựa chọn và thay đổi một hoặc nhiều Nhà đầu tư tài năng (iTrader) bất kỳ lúc nào

Trải nghiệm dễ dàng, thuận tiện chỉ với 1 nút Sao chép

 

iCopy hoạt động như thế nào?

TCBS liệt kê toàn bộ danh sách các iTrader đã được sàng lọc

Các chỉ số về hiệu quả đầu tư, cấp độ rủi ro đầu tư, tổng tài sản quản lý, số lượng Người sao chép (iCopier) tham gia của iTrader đều được tính toán và thống kê độc lập và khách quan bởi hệ thống TCBS

Các iTrader chỉ được giao dịch trên tài khoản được iCopier sao chép những mã cổ phiếu đã được TCBS quy định trong Whitelist

Hệ thống sẽ tự động sao chép tức thời các lệnh giao dịch mua hoặc bán thành công bởi iTrader cho tài khoản của các iCopier theo đúng tỷ lệ phân bổ đầu tư của iTrader được lựa chọn này

Tham gia iCopy như thế nào?

01
Xem danh sách các iTrader và lựa chọn tối đa 10 iTrader phù hợp với bạn dựa trên các tiêu chí về lợi nhuận, cấp độ rủi ro, số người tham gia
06
Dừng sao chép hoặc thay đổi iTrader mọi lúc khi cần
 
05
Tương tác và trao đổi với iTrader trên tường của họ trong iWealth Club
 
02
Bấm nút 'Sao chép' và nhập số tiền bạn muốn sao chép đầu tư cùng iTrader đã chọn
 
03
Bạn có thể lựa chọn sao chép danh mục có sẵn của iTrader hoặc chỉ sao chép những giao dịch trong tương lai
 
04
Theo dõi giao dịch và danh mục sao chép của bạn trong phần 'Đầu tư của bạn'
 
 

Chuyên gia môi giới có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ quản lý dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản theo chương trình iCopy: Đỗ Ngọc Linh

Số liệu cập nhật thời gian thực của iCopy