[Hà Nội] CVCC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

April 4, 2017

Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của Kiểm tra kiểm soát nội bộ tuân thủ qui định của cơ quan nhà nước cho Công ty chứng khoán và theo định hướng hoạt động của Khối Ngân hàng đầu tư TCB.
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của pháp luật; giám sát đảm bảo chỉ số an toàn tài chính của Công ty;
 • Hỗ trợ, tư vấn các Bộ phận nghiệp vụ xây dựng trong việc rà soát các chốt chặn trong qui trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất đảm bảo an toàn tài sản cho Công ty, phù hợp với quy định hiện hành;
 • Xây dựng hệ thống giám sát từ xa, công cụ tự động để kịp thời nhận diện và phát hiện các lỗ hổng kiểm soát, các dấu hiệu vi phạm;
 • Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra kiểm soát sau các hoạt động nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện sai sót, ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu của hệ thống, đưa ra khuyến nghị về mức độ đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quy định/ quy trình nội bộ, hệ thống kiểm soát và hệ thống quản trị rủi ro;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Yêu cầu công việc

 • Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp về Kế toán/ Kiểm toán (CPA/ACCA...)/ Kiểm soát nội bộ/Quản trị rủi ro.
 • Nắm vững  các nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận rộng rãi;
 • Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức tài chính trong các mảng hoạt động kiểm soát nội bộ/ kiểm toán/ quản trị rủi ro hoạt động. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan tại các Công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty kiểm toán big4;
 • Ưu tiên ứng viên yêu thích công nghệ, có tư duy tự động hóa, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc (Savvy IT);
 • Ưu tiên ứng viên am hiểu tổ chức, sản phẩm và qui trình tác nghiệp của đơn vị.

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay