[Hà Nội] CHUYÊN GIA PHÁP CHẾ

May 12, 2018

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Mục đích công việc:
 • Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Techcom Securities (TCBS), Khối Ngân hàng đầu tư (NHĐT) và các đơn vị thành viên;
 • Báo cáo, tham gia xây dựng và thực hiện các giải pháp về pháp lý đối với các nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên;
 • Tham gia nâng cao quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các thành viên trong TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên.
2. Trách nhiệm chính:
 • Thực hiện các giải pháp pháp lý đối với các nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên theo phân công của lãnh đạo.
 • Báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên.
 • Soạn thảo các hợp đồng, tài liệu và các văn bản liên quan đến các công cụ, sản phẩm, giải pháp tài chính và dịch vụ tài chính, tư vấn của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên theo phân công của lãnh đạo.
 • Nhận biết rủi ro về pháp lý của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro về pháp lý.
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của mảng chức năng và các đơn vị liên quan.
 • Cập nhật và báo cáo lãnh đạo các quy định của pháp luật về tài chính, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn và các quy định khác có liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên.
 • Trực tiếp làm việc với các bộ phận của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên (như Tư vấn phát hành, Giải pháp tài chính, Quản lý nguồn vốn, Vận hành hoạt động, Kinh doanh và Phân phối Khách hàng cá nhân, Kinh doanh và Phân phối Khách hàng doanh nghiệp, v.v.) để nhận các yêu cầu về mặt pháp lý liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên đang cung cấp và xử lý các yêu cầu đó trong phạm vi quyền hạn của mình. Đối với các yêu cầu không xử lý được trong phạm vi quyền hạn, báo cáo với lãnh đạo, đề xuất hướng xử lý và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo.
 • Phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ phận khác thuộc TCBS, Khối NHĐT, các đơn vị thành và các bộ phận có liên quan thuộc Techcombank để hướng tới đạt hiệu quả cao nhất cho mục tiêu chung của mảng NHĐT – Techcombank.
 • Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến pháp lý để phục vụ các hoạt động của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Bằng cấp/Nghiệp vụ
 • Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật trong nước hoặc nước ngoài;
 • Có chứng chỉ hành nghề luật sư.
2. Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 07 năm làm công tác pháp lý về lĩnh vực tài chính, đầu tư, ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán tại các hãng luật.
3. Kiến thức chuyên môn
 • Am hiểu các quy định của pháp luật chuyên ngành về tài chính, đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng;
 • Am hiểu các sản phẩm, cấu trúc tài chính và các dịch vụ liên quan đến mảng NHĐT;
 • Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh): theo quy định của công ty theo từng thời kỳ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay