[Hà Nội] CVCC TUÂN THỦ VÀ ĐẢM BẢO

April 4, 2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quyết định của HĐTV, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty.
 • Trực tiếp thực hiện xác định, đánh giá và kiểm soát tuân thủ đối với hệ thống văn bản nội bộ của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. Giám sát hệ thống tuân thủ trong toàn công ty
 • Trực tiếp đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành đối với hệ thống văn bản nội bộ của công ty.
 • Trực tiếp nhận và phổ biến các thông báo pháp lý bên ngoài một cách rõ ràng, bao gồm việc đánh giá ảnh hưởng của quy định đối với sản phẩm dịch vụ có liên quan của công ty. Bảo đảm việc các đơn vị bị ảnh hưởng thực hiện các hành động tiếp theo phù hợp với quy định mới của pháp luật.
 • Xây dựng và triển khai các công việc liên quan đến pháp lý, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử thuộc TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên theo các mục tiêu của công việc, trách nhiệm của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật; xử lý tình huống, đưa ra giải pháp pháp lý phù hợp nhất trong công tác tư vấn, kiểm soát văn bản, giải quyết khiếu nại, phòng chống rửa tiền và phòng ngừa gian lận, giao dịch thông tin nội bộ và tham nhũng.
 • Cùng Giám đốc Tuân thủ giám sát việc tuân thủ nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên; kết hợp chặt chẽ với Khối Pháp chế và các bộ phận khác của Techcombank để đảm bảo các hoạt động của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ của Techcombank và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo các hoạt động của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên không làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Techcombank.
 • Hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ đào tạo các CBNV và các mảng chức năng liên quan của TCBS, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên các kiến thức pháp luật liên quan và kiến thức về tuân thủ, phòng chống rửa tiền và phòng ngừa gian lận, giao dịch thông tin nội bộ và tham nhũng.
 • Hỗ trợ Pháp chế hoặc Kiểm tra kiểm soát nội bộ trong việc quản lý các vấn đề về quy định của pháp luật phát sinh từ những vi phạm quy định hoặc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc có bằng chứng trong trường hợp có rủi ro nghiêm trọng tới danh tiếng của công ty để tránh thiệt hại về danh tiếng. 
 • Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
 • Hỗ trợ Giám đốc Tuân thủ đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát tuân thủ, đồng thời đưa ra cảnh báo, kiến nghị nhằm khắc phục, ngăn ngừa rủi ro.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật trong nước hoặc nước ngoài;
 • Tối thiểu kinh nghiệm 05 năm làm công tác pháp lý tại các hãng luật hàng đầu, trong đó ít nhất 02 năm làm công tác pháp lý trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán. 
 • Am hiểu các sản phẩm, cấu trúc tài chính và các dịch vụ liên quan đến mảng NHĐT;
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Ưu tiên có bằng cấp quốc tế

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay