Core/Product Developer

August 16, 2019

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô hình hóa các khái niệm lõi của nghiệp vụ, xây dựng nền tảng và khung của lõi API, phát triển tính năng cho các dòng sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) và các dòng tính năng công nghệ (on-boarding, customer service, OTP/soft-token,…)

 • Làm việc sát với team nghiệp vụ nhằm đưa ra giải pháp tối ưu mang lại giá trị cao nhất cho kinh doanh
 • Hiểu yêu cầu nghiệp vụ, có khả năng mô hình hóa yêu cầu với dữ liệu, quy trình, đối tượng, công thức,… để đưa vào thiết kế giải pháp
 • Khả năng tư duy và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng cao, đáp ứng yêu cầu tổng quát của nghiệp vụ
 • Phát triển nền tảng quản lý tài sản, bao gồm từ lõi API trên microservice đến luồn giao dịch của từng sản phẩm đầu tư trên các kênh khác nhau (iOS, Android, web)
 • Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ khác như CRM, DWH, các hệ thống trao đổi thông tin, gửi nhận thông tin, hệ thống bảo mật, phân quyền, quản lý định danh…
 • Tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại
 • Có kỹ năng suy nghĩ và làm việc theo agile
 • Chủ động và nhiệt huyết trong công việc
 • Có kỹ năng tìm hiểu và giải quyết vấn đề
 • Coding có trách nhiệm, giữ code vệ sinh
 • Ưu tiên ham thích về tài chính

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/Kỹ thuật hoặc tương đương (APTech, …)
 • Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP) và nguyên tắc thiết kế theo OOP. Hiểu nguyên tắc thiết kế theo khung SOLID
 • Nắm vững các ngôn ngữ và framework: Core java, SpringMVC/SpringBoot, Reactive programming (Reactor, RxJava...)
 • Nắm vững kỹ năng và framework testing (Unit Test, Jmeter, JMC...), tư duy viết code có thể kiểm thử được (testable code)
 • Có kinh nghiệm với các DB và MQ: Oracle, MS SQL, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL
 • Có kinh nghiệm và tư duy theo phương pháp Agile
 • Hiểu biết về các thư viện, framework trong cộng đồng: Apache,..​

Kỹ năng nên có:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình với các ngôn ngữ khác: Go/Python
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Docker, Kubernetes, CI/CD, DevOps
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc với các framework quy trình: BPM
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay