Quantitative Risk Analyst

July 1, 2021

QUANTITATIVE RISK ANALYST

 

I. JOB DESCRIPTION:

Techcom Securities (TCBS) is seeking a quantitative risk analyst to join our Risk Management Department in Hanoi office.

Job Location: Ha Noi, Viet Nam

Direct Report to: Head of Risk Management

Responsibilities include, but are not limited to:

 • Manage the implementation of all aspects of the risk function, including implementation of Risk Policies, processes, tools and systems to identify, assess, measure, manage, monitor and report risks to BOM, BOD.
 • Support the Head of Risk to cover key aspect of Underwriting Risk, Credit Risk, Market Risk (i.e. Interest Rate Risk, Securities Price Risk), Liquidity Risk and Settlement Risk pursuant to Regulatory Requirement (SSC, MOF).
 • Setup and monitor Risk Limit on regular basic to ensure risk is managed/ mitigated and control.
 • Setup Risk modeling (i.e. Credit Risk Modeling, Market Risk Modeling, Margin Lending Risk Modeling) and automation tools in order to quantify the impact of all financial risk types.
 • Assisting the Head of Risk Management in preparing internal / external risk report on regular basis.
 • Providing support, education and training to colleagues to build risk awareness across firm wide.
 • Perform other tasks assigned by the Head of Risk Management and BOM.

II. JOB REQUIREMENT:

 • High proficiency in one of the following: Python, R, SQL
 • Strong in quantitative financial is a must.
 • Knowledge of Banking systems and processing of trading Securities/ Bond activities (according to SSC requirement).
 • Preferred 1-2 years experience in Risk Management role in banking industry (i.e. in commercial/ investment bank) or securities trading services.
 • Be able to identify weaknesses in Risk modeling and Investment processes, as well as ability to propose solution to fix the given short comings.
 • Be able to work independently under pressure
 • Be able to thrive in a fast-paced environment, to learn quickly new concepts
 • Excellent verbal and written communication skill in English and Vietnamese
 • Degree or professional qualification of BA or higher in finance, economics, banking and business administration.
 • FRM candidate/ holder is a plus.
 • Familiar with SSRS, PowerBI, Postgresql is a plus.

 

III. ABOUT THE COMPANY:

Techcom Securities (TCBS) is a wholly owned subsidiary of Techcombank – one of the leading commercial banks in Vietnam. Techcombank serves more than 4 million retail customers and 50 thousand corporate clients through a netword of over 300 branches nationwide, from which TCBS can be greatly benefited.

Techcom Securities is among top three largest securities companies in Vietnam by revenue and profit, with an annual growth rate of more than 50%. The company is currently the dominant player in investment banking and fixed income advisory fields with over 50% market share in Vietnam. Techcom Securities has been recognized as “Best DCM House in Vietnam 2015” by reputable Finance Asia and “Best Bond House in Vietnam 2 015” by Alpha Southeast Asia.

Our missions are: (i) To become a strategic financial advisor of corporate clients and (ii) To create a bespoke savings experience for our customers in Vietnam.

Our 3 strategic core businesses are:

 • Investment Banking
 • Online Trading
 • Investment Management

 

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH LƯỢNG


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm một Chuyên viên Phân tích Rủi ro định lượng tham gia bộ phận Quản trị rủi ro tại văn phòng Hà Nội.

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quản trị rủi ro

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Quản lý việc thực hiện tất cả chức năng quản trị rủi ro, bao gồm thực hiện chính sách rủi ro, quy trình, công cụ và hệ thống để xác định, đo lường, đánh giá, giám sát và báo cáo rủi ro cho HĐQT và ban điều hành.
 • Hỗ trợ Giám đốc Quản trị rủi ro trong các lĩnh vực rủi ro bảo lãnh phát hành, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá chứng khoán), rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh toán theo yêu cầu quy định pháp luật (UBCK, Bộ Tài chính…)
 • Thiết lập và giám sát hạn mức rủi ro trên cơ sở thường xuyên để đảm bảo rủi ro được quản lý, kiểm soát và giảm nhẹ
 • Thiết lập mô hình rủi ro (Mô hình rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro thị trường, mô hình rủi ro cho vay ký quỹ) để định lượng tác động của tất cả các loại rủi ro tài chính
 • Hỗ trợ Giám đốc Quản trị rủi ro chuẩn bị báo rủi ro nội bộ/ra ngoài theo định kỳ
 • Hỗ trợ, đào tạo đồng nghiệp để xây dựng nhận thức về rủi ro trên toàn công ty
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ định.

 II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Thông thông một trong các ngôn ngữ sau: Python, R, SQL
 • Kinh nghiệm và hiểu biết định lượng tài chính (yêu cầu bắt buộc)
 • Kiến thức về hệ thống ngân hàng và xử lý giao dịch kinh doanh chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…) theo yêu cầu UBCK
 • Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản trị rủi ro ngành ngân hàng (ngân hàng thương mại/ngân hàng đầu tư), hoặc dịch vụ giao dịch chứng khoán
 • Khả năng xác định điểm yếu trong mô hình hoá, quy trình đầu tư, cũng như đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề ngắn hạn
 • Khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực cao
 • Khả năng phát triển trong môi trường nhịp độ nhanh, học nhanh các khái niệm mới
 • Kỹ năng giao tiếp (viết và nói) tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 • Cử nhân hoặc Thạc sĩ (tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị rủi ro hoặc lĩnh vực liên quan)
 • Ứng viên/hội viên FRM là lợi thế
 • Sử dụng và am hiểu SSRS, PowerBI, Postgresql là lợi thế.

 

III. GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Techcom Securities là công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Ngân hàng Techcombank, Techcom Securities (TCBS) thừa hưởng lợi thế to lớn từ mạng lưới phân phối rộng lớn của Ngân hàng, bao gồm hơn 300 chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và 50 nghìn khách hàng doanh nghiệp.

Techcom Securities là một trong ba công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời là công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh nhất (với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên 50%). TCBS dẫn đầu thị trường về lĩnh vực tư vấn phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp với trên 50% thị phần. Năm 2015, TCBS giành giải thưởng “Best DCM House in Vietnam – Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Finance Asia trao tặng. Đồng thời, tạp chí Alpha Southeast Asia cũng vinh danh TCBS là “Best Bond House in Vietnam (2007-2016) – Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2016”.

Sứ mệnh của TCBS: (i) Là đối tác tin cậy tư vấn tài chính chiến lược của khách hàng doanh nghiệp và (ii) Kiến tạo một trải nghiệm đầu tư tích luỹ chuyên biệt cho mỗi gia đình Việt Nam.

3 mảng kinh doanh chiến lược của TCBS:

 • Ngân hàng đầu tư
 • Đầu tư trực tuyến
 • Quản lý đầu tư
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay