Solutions/Cloud Architect

December 22, 2021

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm Solutions/Cloud Architect nhằm thiết kế, lựa chọn các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế, tham gia xây dựng kiến trúc các hệ thống, và đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phát triển của công ty.

 

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

Địa điểm: TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

      1.  Triển khai dự án và yêu cầu phát triển:

 • Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp
 • Thiết kế giải pháp/chức năng, xây dựng tài liệu kiến trúc cho dự án
 • Tư vấn và đề xuất giải pháp toàn diện cho một hay nhiều yêu cầu phát triển dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn công nghệ
 • Quản lý, giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.
 1. Cải tiến:
 • Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới
 • Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
 • Tham gia xây dựng và cải tiến hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Công nghệ.

II.YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông, Khoa học kỹ thuật trong hoặc ngoài nước
 • Kinh nghiệm công tác: 3-5 năm
 • Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối lượng giao dịch lớn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, an toàn và hiệu quả
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay