Workflow Developer

August 16, 2019

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quy trình là tài sản của TCBS. Phát triển các quy trình tự động hóa hoạt động của công ty.

 • Làm việc sát với team nghiệp vụ nhằm đưa ra giải pháp tối ưu mang lại giá trị cao nhất cho kinh doanh
 • Hiểu yêu cầu nghiệp vụ, có khả năng mô hình hóa yêu cầu với dữ liệu, quy trình, đối tượng, công thức,… để đưa vào thiết kế giải pháp
 • Khả năng tư duy và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng cao, đáp ứng yêu cầu tổng quát của nghiệp vụ
 • Phát triển nền tảng quản lý tài sản, bao gồm từ lõi API trên microservice đến luồn giao dịch của từng sản phẩm đầu tư trên các kênh khác nhau (iOS, Android, web)
 • Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ khác như CRM, DWH, các hệ thống trao đổi thông tin, gửi nhận thông tin, hệ thống bảo mật, phân quyền, quản lý định danh…
 • Tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại
 • Có kỹ năng suy nghĩ và làm việc theo agile
 • Chủ động và nhiệt huyết trong công việc
 • Có kỹ năng tìm hiểu và giải quyết vấn đề
 • Coding có trách nhiệm, giữ code vệ sinh
 • Ưu tiên ham thích về tài chính

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Thành thao các tiêu chuẩn trong mô hình hóa quy trình bao gồm BPMN (Business Process Modeling Notation) và DMN (Decision Model and Notation)
 • Có kinh nghiệm ít nhất một năm làm việc với IBM BPM hoặc các công cụ BPM khác như: Software AG, Camuda, Activity …
 • Ứng viên có kinh nghiệm ở một số kỹ năng sau:
  • Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript, HTML 5 and Web Frameworks (e.g. Angular or React),
  • SOA và RESTful web services
  • Có kinh nghiệm với các DB và MQ: Oracle, MS SQL, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay