Với tiêu chí hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư cùng với lợi thế tiếp cận được các nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức tài chính lớn, từ ngày 08/01/2021, Techcom Securities (TCBS) triển khai gói vay margin ưu đãi chỉ 0,5% dành cho toàn bộ khách hàng tại TCBS.

Khoản vay ưu đãi này sẽ phù hợp với Khách hàng hoặc nhà đầu tư có giao dịch ngắn hạn, giao dịch mua/bán cổ phiếu thường xuyên và cần chi phí vay thấp để tối đa hoá lợi nhuận. Hơn nữa, với danh mục margin nhiều nhất thị trường gồm gần 230 mã cổ phiếu kèm các chính sách phí và ưu đãi margin hấp dẫn, TCBS tin rằng sẽ hỗ trợ tối đa nhà đầu tư đạt mục tiêu lợi nhuận mong muốn trên thị trường chứng khoán.

 

Vay năng động - Dynamic margin

Hạn mức Lãi suất 30 ngày đầu Lãi suất sau 30 ngày
Gói ưu đãi 1: 20 tỷ VNĐ/ngày * 0.5% 10.5%
Gói ưu đãi 2: 20 tỷ VNĐ/ngày * 4.8% 10.5%
Gói ưu đãi 3: 60 tỷ VNĐ/ngày * 8% 10.5%
Gói phổ thông: Không giới hạn 10.5%  10.5% 

* Hạn mức áp dụng minh họa trong ngày
- Hạn mức sẽ thay đổi hàng ngày và được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống TCInvest.
- Hạn mức gói ưu đãi 1 sẽ được sử dụng trước, sau khi hết sẽ lần lượt đến hạn mức của gói ưu đãi 2 và gói ưu đãi 3.

 
 

Hạn mức được cập nhật minh bạch theo thời gian thực trên TCInvest.

 

Tự động phân bổ hạn mức theo thứ tự đặt lệnh của Khách hàng

 

Khách hàng được hưởng lợi từ các gói vay ưu đãi lãi suất thấp, ổn định, lâu dài từ lợi thế của TCBS - 1 định chế tài chính với nguồn vốn mạnh

 

Ưu đãi giảm lãi suất chi trả dưới hình thức hoàn iXu, được tính hàng ngày dựa trên Dư nợ gốc của khoản vay được ưu đãi

 
Truy cập vào hệ thống TCInvest để cập nhật hạn mức gói vay ưu đãi