Sản phẩm đầu tư

Cánh cửa mở ra tương lai thịnh vượng cho các cá nhân và gia đình Việt Nam

Từ trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu đến các quỹ mở đầu tư và quỹ bất động sản được quản lý chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng cho từng nhu cầu chuyên biệt, với các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư khác nhau.

iBond

Trái phiếu doanh nghiệp

Hơn 5,000 khách hàng cá nhân đang sở hữu và 10,000 tỷ đồng doanh số bán ra mỗi năm.

iFund

Quỹ mở Trái phiếu & Cổ phiếu

Hai qũy đầu tư chuyên biệt về trái phiếu và cổ phiếu. Giao dịch mua, bán lại hàng tuần. Số tiền đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng.

TCREIT

Quỹ đầu tư Bất động sản

Xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam, 90% lợi nhuận sẽ chia lại cho nhà đầu tư hàng năm.