Sản phẩm đầu tư

Cánh cửa mở ra tương lai thịnh vượng cho các cá nhân và gia đình Việt Nam

Từ trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu đến các quỹ mở đầu tư và quỹ bất động sản được quản lý chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng cho từng nhu cầu chuyên biệt, với các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư khác nhau.

 

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

iBond

Trái phiếu doanh nghiệp

49.772 khách hàng đang sở hữu và 128.525 tỷ đồng tổng doanh số đã bán ra.

iFund

Quỹ mở Trái phiếu & Cổ phiếu

Các quỹ đầu tư chuyên biệt về trái phiếu (Techcom Bond Fund - TCBF, Techcom FlexiCash Fund - FlexiCA$H ) và cổ phiếu (Techcom Equity Fund - TCEF). Số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 đồng.

TCREIT

Quỹ đầu tư Bất động sản

Quỹ đầu tư Bất động sản duy nhất tại Việt Nam với 90% lợi nhuận được chia lại cho nhà đầu tư hàng năm theo luật định.