CBTT về Báo cáo tài chính Quý 1/2024 và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023

April 12, 2024

Kinh gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2024 và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023.
 
Chi tiết nội dung vui lòng xem file đính kèm.
 
 
Trân trọng.