TCBS thông báo kết quả định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu NPMPO2328006

April 5, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS xin thông báo về việc thực hiện định giá lại định kỳ Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu NPMPO2328006, với tổng mệnh giá tối đa 450 (bốn trăm năm mươi) tỷ đồng, đáo hạn năm 2028.

 

Sau khi thực hiện định giá lại Tài Sản Bảo Đảm là Cổ Phần Thế Chấp MSR tại thời điểm 29/03/2024, Tổng Giá Trị Bảo Đảm vẫn đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

 

Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu chi tiết vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu… được cấp trong vòng 1 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến địa điểm của TCBS tại Tầng 27, tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu liên quan.


Trân trọng thông báo!