TCBS thông báo mua lại trước hạn định kỳ trái phiếu BNC062026 theo Văn Kiện Trái Phiếu

June 11, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông báo về đợt mua lại trước hạn định kỳ trái phiếu BNC062026 theo quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.

  • Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: 13/06/2024
  • Ngày Mua Lại Định Kỳ: 28/06/2024.

Chi tiết theo thông báo đính kèm.

 

Trân trọng,