TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 03 của trái phiếu MSNPO2022_01 (mã niêm yết: MSN11906)

March 3, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 26/09/2020 đến và không bao gồm ngày 26/03/2021) như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu MSNPO2022_01

Mã chứng khoán

:

MSN11906

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

:

HOSE

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

12/03/2021

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 26/09/2020 đến và không bao gồm ngày 26/03/2021)

Lãi suất

:

9,20%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 4.562,192 VND

Ngày thanh toán

:

26/03/2021

Địa điểm thực hiện

:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 26/03/2021 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!