TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 03 của trái phiếu NPM09202201

March 3, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 24/09/2020 đến và không bao gồm ngày 24/03/2021) như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

:

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu NPM09202201

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

             

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

09/03/2021

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ ngày 24/09/2020 đến ngày 24/03/2021)

Lãi suất

:

9,1%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 4.512,603 VND

Ngày thanh toán

:

24/03/2021

Địa điểm thực hiện

:

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 24/03/2021 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!