TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 05 của trái phiếu NPM082023

January 18, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 13/08/2020 đến và không bao gồm ngày 13/02/2021) như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

:

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu NPM082023

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

             

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

27/01/2021

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 13/08/2020 đến và không bao gồm ngày 13/02/2021)

Lãi suất

:

9,25%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 4.663,014 VND

Ngày thanh toán

:

17/02/2021 (do từ ngày 13/02/2021 đến ngày 16/02/2021 không phải là ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 17/02/2021 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!