TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 9 của trái phiếu BNC122025

March 2, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 9 của trái phiếu với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà

Tên chứng khoán

  :  

Trái phiếu BNC122025

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

09/03/2021

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 24/12/2020 đến và không bao gồm ngày 24/03/2021)

Lãi suất

  :  

9,2%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 2.268,493 VND

Ngày thanh toán

  :  

24/03/2021

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 24/03/2021.

 

Trân trọng thông báo!