TCBS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ tính lãi 03 của trái phiếu PQSCB2124001

August 9, 2022

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03 của Trái phiếu PQSCB2124001 như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành            : Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc

Mã chứng khoán                     : Trái phiếu PQSCB2124001

Mệnh giá                                 : 100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán                   : Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

15/08/2022

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 03 (từ và bao gồm ngày 30/05/2022 đến và không bao gồm ngày 30/08/2022)

Lãi suất

:

7,70%năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 1.940,822 VND   

Ngày thanh toán

:

30/08/2022

Địa điểm thực hiện

:

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán ngày 30/08/2022 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

 

Trân trọng cảm ơn!