TCBS thông báo thực hiện chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết”

July 24, 2023

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo thực hiện chương trình “Ưu đãi khách hàng giới thiệu khách hàng tại TCBS” như sau:

 

Tên chương trình khuyến mại: “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết”

 

Hình thức khuyến mại: Khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được tặng iXu có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

 

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

 

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+). 

 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Điểm iXu (1 iXu = 1.000 VNĐ).

 

Khách hàng của chương trình khuyến mại: 

- Tất cả các khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch trên TCInvest. Không áp dụng cho các khách hàng đã có chính sách ưu đãi riêng biệt. 

- Trường hợp khách hàng dừng áp dụng chính sách ưu đãi riêng biệt, sau 03 ngày làm việc khách hàng sẽ bắt đầu trở thành đối tượng khách hàng của chương trình này.

 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

* Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình:  

- Loại giao dịch: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+). 

 

- Quyền lợi nhận được: điểm xếp hạng và iXu 

+ Điểm xếp hạng: Điểm có hiệu lực 1 năm từ ngày khách hàng nhận được và được sử dụng để xếp hạng khách hàng. Nhận ngay theo tỷ lệ tương ứng 50 điểm xếp hạng khi thực hiện thành công 1 tỷ VNĐ cho các giao dịch tại mục A, B, C, D bên dưới.  

Hạng 
Điểm xếp hạng 
Platinum 
≥250 
Gold 
≥50 
Silver 
<50 

+ iXu: có thể quy đổi thành tiền mặt hoặc điểm VinID 

A. Với các giao dịch mua bán cổ phiếu (không bao gồm thỏa thuận và lô lẻ và được miễn phí giao dịch) 

iXu được tặng vào đầu tháng tiếp theo nếu trong tháng giao dịch đạt các mốc tương ứng dưới đây

Hạng khách hàng 
Mốc giao dịch/tháng để được tặng iXu 
Tặng iXu 
Hạng Platinum 
≥ 2 tỷ 

≥ 4 tỷ 

≥ 5 tỷ 

≥ 7 tỷ 

≥ 10 tỷ 

50 iXu 

100 iXu 

150 iXu 

200 iXu 

300 iXu 

Hạng Gold 
≥ 3 tỷ 

≥ 5 tỷ 

≥ 8 tỷ 

≥ 10 tỷ 

≥15 tỷ 

50 iXu 

100 iXu 

150 iXu 

200 iXu 

300 iXu 

Hạng Silver 
≥5 tỷ 
50 iXu 

B. Tặng  iXu Sinh nhật (với tất cả khách hàng hạng Platinum): 300 iXu/ngày sinh nhật  

C. Với các giao dịch mua chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF)

Hạng khách hàng 
iXu tặng/giá trị giao dịch 
Hạng Platinum 
0.01% 
Hạng Gold 
0.005% 
Hạng Silver 
0.003% 

D. Với các giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+) 

Hạng khách hàng 
iXu tặng/lãi vay 
Hạng Platinum 
0.3% 
Hạng Gold 
0.2% 
Hạng Silver 
0.1% 

E. Với các giao dịch mua trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS hoặc giá ngoại lệ với giá niêm yết trên TCInvest), mua bán cổ phiếu (không bao gồm thỏa thuận và lô lẻ hoặc được miễn phí giao dịch)

Hạng khách hàng 
iXu tặng/giá trị giao dịch 
Hạng Platinum 
0.003%
Hạng Gold 
0.002% 
Hạng Silver 
0.001% 

 

F. Đặc quyền riêng khách hàng hạng Platinum: vào ngày sinh nhật sẽ được tặng thêm 300 iXu.  

Lưu ý : 

- Với điểm iXu được quy đổi như trên, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền trên hệ thống TCInvest. 

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng. 

- TCBS cam kết tuân thủ đúng hạn mức dùng để khuyến mại được quy định theo điều 6 của Nghị định 81 (giá trị hàng tặng không vượt quá 50% giá trị giao dịch). 

 

Trân trọng thông báo,