TCBS thông báo thực hiện chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết”

January 23, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo thực hiện chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết” như sau:

 

Tên chương trình khuyến mại: Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết.

 

Hình thức khuyến mại: Khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được tặng iXu có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

 

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2024 đến 30/04/2024.

 

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+).

 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Điểm iXu (1 iXu = 1.000 VNĐ)

 

Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): 

  • Tất cả các khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch trên TCInvest. Không áp dụng cho các khách hàng đã có chính sách ưu đãi riêng biệt.
  • Trường hợp khách hàng dừng áp dụng chính sách ưu đãi riêng biệt, sau 03 ngày làm việc khách hàng sẽ bắt đầu trở thành đối tượng khách hàng của chương trình này.

 

Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng giao dịch trực tuyến trên TCInvest các sản phẩm tại TCBS, gồm: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF) giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+) sẽ được nhận điểm iXu tương ứng với xếp hạng.  

 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

* Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình:  

  • Loại giao dịch: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+).
  • Quyền lợi nhận được: điểm xếp hạng và iXu

+ Điểm xếp hạng: Điểm có hiệu lực 1 năm từ ngày khách hàng nhận được và được sử dụng để xếp hạng khách hàng. Điểm xếp hạng được tặng khi thực hiện các giao dịch:

Giao dịch

Điểm xếp hạng nhận được

iXU/tỷ mua iBond/TCBF

50

iXU/tỷ mua (bán) cổ phiếu

50

iXU/tỷ vay margin/quý

50

 

+ Hạng của khách hàng ứng với điểm xếp hạng tích lũy:

Hạng

Điểm xếp hạng

Platinum

≥250

Gold

≥50

Silver

<50

 

Đặc quyền riêng khách hàng hạng Platinum: vào ngày sinh nhật sẽ được tặng thêm 300 iXu.

 

*Cách thức và quy định trả thưởng: 

- TCBS sẽ thực hiện ưu đãi bằng phương thức trả iXu vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng với tỷ lệ quy đổi 1 iXu = 1.000 VNĐ.

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.

 

*Cách thức thông báo: 

- Chương trình khuyến mãi sẽ được công bố công khai trên website của công ty. Tại đây

 

Trân trọng thông báo!