TCBS thông báo thực hiện chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết"

May 24, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo thực hiện chương trình "Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết" cụ thể như sau:

 

Tên chương trình khuyến mại: Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết.

 

Hình thức khuyến mại: Khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được tăng iXu có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

 

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2024 đến 30/06/2024.

 

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (Không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, vay linh hoạt T+) và số dư tiền trên tài khoản chứng khoán.

 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Điểm iXu (1 iXu = 1.000 VND).

 

Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch trên TCInvest. Không áp dụng cho các khách hàng đã có chính sách ưu đãi riêng biệt. 

Trường hợp khách hàng dừng áp dụng chính sách ưu đãi riêng biệt, sau 03 ngày làm việc khách hàng sẽ bắt đầu trở thành đối tượng khách hàng của chương trình này.

 

Cơ cấu giải thưởng: Các khách hàng đáp ứng yêu cầu của chương trình sẽ nhận được iXu. 

 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

* Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình:  

1. Khuyến mãi theo loại giao dịch:  

- Loại giao dịch: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+).  

 

- Quyền lợi nhận được: điểm xếp hạng  

+ Điểm xếp hạng: Điểm có hiệu lực 1 năm từ ngày khách hàng nhận được và được sử dụng để xếp hạng khách hàng. Điểm xếp hạng được tặng khi thực hiện các giao dịch:  

Giao dịch  

Điểm xếp hạng nhận được  

1 tỷ mua iBond/TCBF   

50   

1 tỷ mua (bán) cổ phiếu   

50   

1 tỷ vay margin/quý   

50  

 

+ Hạng của khách hàng ứng với điểm xếp hạng tích lũy:

Hạng 

Điểm xếp hạng 

Platinum 

≥250 

Gold 

≥50 

Silver 

<50 

 

+ Đặc quyền riêng khách hàng hạng Platinum: vào ngày sinh nhật sẽ được tặng thêm 300 iXu. Thời gian trả iXu vào ngày sinh nhật.

 

2. Khuyến mãi với số dư Tiền trên Tài khoản chứng khoán:  

- Khách hàng được thưởng lãi suất cho Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán chi tiết như sau:  

Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán  

Lãi suất thưởng  

Từ 100.000.000 VND –  dưới 200.000.000 VND  

0.5%/năm  

Từ 200.000.000 VND –  dưới 500.000.000 VND   

1.0%/năm  

   Từ 500.000.000 VND – dưới 2.000.000.000 VND  

1.5%/năm  

Từ 2.000.000.000 VND trở lên  

2.0%/năm  

 

Trong đó:  

  • Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán là Số dư cuối ngày mà khách hàng có thể rút (đã loại trừ số dư phong tỏa cho các nghĩa vụ thanh toán). 
  • Ưu đãi được tính toán và chi trả bằng iXu vào tài khoản chứng khoán của khách hàng, trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng liền sau tháng phát sinh ưu đãi. 
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân là người Việt Nam

 

Lưu ý:  

- Với điểm iXu được quy đổi như trên, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền trên hệ thống TCInvest (1 iXu = 1.000 VNĐ). 

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.  

- Chương trình khuyến mãi sẽ được công bố công khai trên website của công ty. Tại địa chỉ: www.tcbs.com.vn  

- Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo và xác nhận giao dịch của công ty.  

 

Trân trọng thông báo!