TCBS thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi Kỳ 2 và gốc vào Ngày Đáo Hạn của trái phiếu TCS012019

January 9, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Tổ Chức Phát Hành xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 và gốc vào Ngày Đáo Hạn của trái phiếu với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Tên chứng khoán

  :  

Trái phiếu TCS012019

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán

 

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

10/01/2019

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 24/07/2018 đến và không bao gồm ngày 25/01/2019) và gốc vào Ngày Đáo Hạn

Lãi suất

  :  

8,0%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 104.054,795  VND

Ngày thanh toán

  :  

25/01/2019

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 25/01/2019.

 


 Trân trọng thông báo!