Thông báo bổ sung nội dung chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết lần 4

August 20, 2020

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS thông báo bổ sung nội dung chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết như sau:

 

Phần mục

Nội dung bổ sung

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại)

 

Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại TCBS nhưng không bao gồm các khách hàng đã trở thành iWealth Partner (Đối tác phát triển kinh doanh của TCBS) hoặc khách hàng được iWealth Partner giới thiệu là đối tượng có liên quan đến chính sách miễn phí giao dịch theo chương trình dành cho iWealth Parter.

8. Cơ cấu giải thưởng

Khách hàng khi giao dịch mua, bán cổ phiếu tại TCBS sẽ được nhận iXu theo tỷ lệ:

Điểm iXu xếp hạng: 50 iXu/1 tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

Điểm iXu quy đổi:

Xếp hạng

Số lượng iXu được tặng

Platinum

150 iXu/1 tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

Gold

75 iXu/1 tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

Silver

50 iXu/1 tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

 

*Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình: 

 

Bổ sung:

- Loại giao dịch : Áp dụng đối với các giao dịch mua, bán cổ phiếu trên hệ thống TCInvest của TCBS.

Điểm iXu xếp hạng: Với tỷ lệ tương ứng 1 tỷ đồng cho các giao dịch mua, bán cổ phiếu đạt điều kiện, khách hàng sẽ nhận được 50 điểm iXu xếp hạng.

Điểm iXu quy đổi: Được tính theo tỷ lệ tại Mục 8 – Cơ cấu giải thưởng bổ sung ở trên.

- Việc xếp hạng, sử dụng iXu giữ nguyên theo nội dung chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết”.

 

*Cách thức thông báo:

Các khách hàng được nhận khuyến mại sẽ nhận được thông báo trên tài khoản chứng khoán thông báo về số iXu được nhận.

 

Lý do điều chỉnh: Nhằm gia tăng quyền lợi của khách hàng thân thiết khi thực hiện giao dịch (mua/bán) cổ phiếu tại TCBS.

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 

 

Trân trọng thông báo,