Thông báo chính sách lãi suất ký quỹ với Khách hàng giải ngân lần đầu

January 31, 2024

Kính gửi Quý khách, 

 

TCBS xin thông báo áp dụng mức lãi suất trong hạn 7.89%/năm với dư nợ ký quỹ trong vòng 180 ngày kể từ ngày giải ngân đầu tiên  tại TCBS.

 

1

Đối tượng Khách hàng

Khách hàng Phổ thông chưa từng phát sinh khoản vay ký quỹ tại TCBS.

2

Lãi suất áp dụng

7.89%/năm.

3

Giá trị dư nợ áp dụng

Hạn mức tối đa 500 triệu đồng/ngày với mỗi Khách hàng, vượt mức trên tính lãi suất phổ thông của khoản vay xác định tại thời điểm giải ngân.

4

Cách thức thanh toán

  • TCBS tính lãi vay ký quỹ hàng ngày theo lãi suất phổ thông của khoản vay (được xác định tại thời điểm giải ngân).
  • Số tiền chênh lệch giữa lãi suất vay phổ thông của khoản vay và lãi suất áp dụng trong chính sách giá này được thanh toán qua iXu.

5

Liên quan đến các chính sách khác

Không áp dụng với các khoản vay Khách hàng đăng ký các gói sản phẩm Margin T+ (T+3, T+5,T+10).

Trong trường hợp giao dịch thuộc đối tượng được áp dụng nhiều chính sách, giao dịch sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi cao nhất.

6

Thời gian áp dụng

Từ 01/02/2024.

 

Lưu ý:

  • Không áp dụng với các Khách hàng có thỏa thuận khác về lãi suất kể từ ngày có thỏa thuận về lãi suất với TCBS.
  • Khách hàng không được hưởng ưu đãi cho tới cuối chương trình kể từ ngày có thỏa thuận khác về lãi suất với TCBS.
  • Sau giai đoạn trên, dư nợ các khoản vay áp dụng lãi suất vay ký quỹ phổ thông xác định tại thời điểm giải ngân.

 

​Trân trọng thông báo.