Thông báo chương trình khuyến mại cho khách hàng mua sản phẩm Trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal

August 16, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS thông báo thực hiện chương trình khuyến mại cho các khách hàng mua sản phẩm Trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal (thanh khoản sau 6 tháng) – Loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản, đáo hạn năm 2021, do Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc tế phát hành ngày 01/09/2016 như sau:

 

Nội dung:

Các khách hàng khi mua sản phẩm Trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal sẽ được ưu đãi hoàn tiền trị giá 0.15% tổng gốc đầu tư. Trong đó, tổng gốc đầu tư được xác định bằng tổng của giá khách hàng mua trái phiếu + phí giao dịch.

 

Thời gian và hình thức nhận thưởng:

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/12/2019 (có thể kết thúc sớm hơn khi sản phẩm Trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal được bán hết).

- Hình thức nhận thưởng: Tiền mặt, hoàn trả lại vào tài khoản chứng khoán muộn nhất là ngày 15 tháng kế tiếp của tháng phát sinh giao dịch.

- Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo về ưu đãi hoàn tiền. 

 

Điều kiện, điều khoản áp dụng:

- Tất cả khách hàng có tài khoản chứng khoán đã được kích hoạt và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ tại TCBS, có nhu cầu mua sản phẩm Trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal trong khoảng thời gian chương trình ưu đãi diễn ra.

- Loại giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch khách hàng thực hiện mua trái phiếu iBondPro180-ANCO09202102-Normal mà bên bán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities).

- Loại trái phiếu: Tất cả các hợp đồng trái phiếu ANCO09202102 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản, đáo hạn năm 2021, do Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc tế phát hành ngày 01/09/2016.

 

Cách thức và quy định trả thưởng:

- Tiền khuyến mãi sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản chứng khoán của khách hàng muộn nhất là ngày 15 tháng kế tiếp của tháng phát sinh giao dịch

- Tài khoản chứng khoán: Là loại tài khoản chứng khoán quý khách đã kích hoạt và hoàn thiện hồ sở đầy đủ tại TCBS.

- Công ty Techcom Securities có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế TNCN (nếu có) của khách hàng.

 

Trân trọng thông báo!